Và như thế tôi sống vui từng ngày Và như thế tôi đến trong cuộc đời

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi ?

CategoriesUncategorized

4 Replies to “Và như thế tôi sống vui từng ngày Và như thế tôi đến trong cuộc đời”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *