Tất cả đều đổi thay theo năm tháng Chỉ có lòng người kiên định với thời gian

Tất cả đều đổi thay theo năm tháng,
Chỉ có lòng người kiên định với thời gian.

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *