Không hiểu chui vào hình của mình từ khi nào luôn ý

Không hiểu chui vào hình của mình từ khi nào luôn ý ???
Mặt lại còn rất chi là phẫn nộ nhé ?

CategoriesUncategorized

8 Replies to “Không hiểu chui vào hình của mình từ khi nào luôn ý”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *